Uddannelsesparat
I 8. klasse skal din skole vurdere, om du er uddannelsesparat.
Når du går i 8. klasse, begynder du at arbejde med at blive parat til uddannelse efter skolen. Det er en proces, der fortsætter i 9. og eventuelt også i 10. klasse

 

Uddannelsesparat – hvad er det?

At blive uddannelsesparat er at blive parat til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, dvs. enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Allerede når du går i 8. klasse, begynder din skole at se på, om du er uddannelsesparat.

 

Uddannelsesparat i 8. klasse

I 8. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, hvis du opfylder to betingelser:

Har et karaktergennemsnit, der er mindst 4,0 Så er du godt på vej til at blive uddannelsesparat
Har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. Klasse så er du uddannelsesparat
Karaktererne
Du skal have mindst 4 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer i 8. Klasse.for at være uddannelsesparat.

De personlige forudsætninger for at blive erklæret uddannelsesparat.
Når lærerne skal vurdere dine personlige forudsætninger, ser de fx på, om du er:

Selvstændig.
Fx om du tager initiativ til at gøre ting, og om du kan spørge om hjælp, når du har brug for det.
Det hjælper til at blive uddannelsesparat
Er du motiveret til at blive uddannelsesparat
Fx om du har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting – i skolen eller uden for skolen.

Er du ansvarlig til at blive uddannelsesparat.
Fx om du holder de aftaler, du laver med andre i skolen, om du laver dit hjemmearbejde, og om du tager ansvar for din del af arbejdet i en fælles opgave.

Er du samarbejdsvillig til at blive uddannelsesparat.

For at blive uddannelsesparat , så skal du møde stabilt
Fx om du møder i skole hver dag og kommer til tiden.

 

 

Er du uddannelsesparat til at tage valg?

Fx om du tænker over, hvad du vil og kan efter folkeskolen, og arbejder med at træffe et valg.

De sociale forudsætninger er nødvendige,for at blive uddannelsesparat.
Når lærerne skal vurdere dine sociale forudsætninger, ser de fx på, om du har:

Samarbejdsevner til at blive uddannelsesparat.
Fx om du kan lave en opgave sammen med andre, det er nødvendigt for at blive uddannelsesparat.

Respekt til at blive uddannelsesparat.
Fx om du tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen. Det er  nødvendigt for at blive erklæret uddannelsesparat.

Tolerance for at blive uddannelsesparat.
Fx om du kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra dig selv.

Hvis du går i folkeskole, vil vurderingen være klar i december og blive skrevet ind i din elevplan.Hvis du vurderes uddannelsesparat.

Din skole vurderer dig uddannelsesparat.
Hvis din skole vurderer dig uddannelsesparat i 8. klasse, og du holder dit karakterniveau og din motivation i 9. klasse, så vil du være parat til at starte på en ungdomsuddannelse, når du er færdig med skolen. Det betyder at du er erklæret uddannelsesparat.
Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis din skole ikke vurderer dig uddannelsesparat.
Hvis din skole vurderer dig ikke-uddannelsesparat i 8. Klasse. Så kan vi hjælpe med at gøre dig uddannelsesparat. Vi arbejder på at forberede dig på at udfordre de områder hvor du har haft det vanskeligt, så du kan blive erklæret uddannelsesparat.

Hvis du følger planen, vil du blive vurderet uddannelsesparat.

Men du skal være med til at tage udfordringen op for at blive uddannelsesparat.
Hvis du bliver erklæret uddannelsesparat så
har du ret til at starte på en erhvervsuddannelse. Om du kan vurderes parat til en gymnasial uddannelse, efter at du har fulgt planen, afhænger af hvordan du har klaret dig.
Hvad sker der i 9. klasse?


Det kræver selvfølge arbejde for at blive uddannelsesparat.
Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, så ligger der arbejde forude , hvor du sammen med os skal skabe den udvikling som vil gøre dig uddannelsesparat.
Hvis du følger planen, vil du blive vurderet uddannelsesparat.