Curriculum Vitae for Karin Andersen                           

Profil

Efter over 30 års erfaring som sygeplejerske, har jeg stor erfaring med at arbejde med mennesker og ikke mindst børn. Jeg har en anerkendende tilgang til børn og en god pædagogisk indsigt i børns behov og udfordringer både fra mit arbejde som sygeplejerske, men også fra mit frivillige arbejde som fodboldtræner og leder af to fodboldskoler samt som mor til tre børn. Som tidligerere teamleder hos Jobklar/Quickcare har jeg erfaring med sårbare mennesker, som jeg gennem coaching og undervisning i stress/depression forsøgte at hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet.  Min styrke som rådgiver i A-tjek er derfor den anerkendende tilgang, hvor barnet føler sig mødt i sine behov. Som uddannet coach har jeg også en solid erfaring med at arbejde med mennesker som har både små og store udfordringer – alt fra stress til at indgå i positive relationer med familier og venner. Jeg arbejder derfor med barnet ud fra en holistisk tankegang, hvor jeg ikke bare ser på barnets faglige kvalifikationer, men også har fokus på barnets selvværd, selvfølelse, relationer og eventuelle

Curriculum Vitae for Jens Fersløv Andersen                           

Profil

Jeg er uddannet AKT-lærer (Adfærd, Kontakt og Trivsel), hvilket vil sige at jeg vejleder, superviserer og igangsætter initiativer, som vedrører elevernes trivsel. Som uddannet AKT-lærer er jeg vant til at undervisningsdifferentiere og tage hensyn til det enkelte barns behov og udfordringer. Jeg arbejder med børnene i øjenhøjde så de føler sig trygge i situationen samtidig med, at de skal føle sig hørt, set og mødt.

Med over 15 års erfaring som folkeskolelærer, både fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, har jeg stor og bred erfaring med at arbejde med børn.. Min styrke som rådgiver  i A-tjek er, at jeg har en solid erfaring med at arbejde med børn, både på et fagligt plan, men også på et pædagogisk plan, hvor jeg har en stærk viden både teoretisk og fra praksis. Centralt for mit arbejde med børn er, at barnet skal anskues ud fra en holistisk tankegang, hvor det faglige spiller en central rolle, men positive relationer, adfærd og trivsel er også nøgleord for at barnet får en god skolegang.Jeg har primært undervist i dansk,biologi, samfundsfag, historie, kristendomskundskab, idræt, madkundskab og mediekundskab, men har efterhånden været hele paletten rundt af fag.